FANDOM


Šablona je předdefinovaný objekt, který vám značně ulehčí vytváření vlastních článků a především prvků jako jsou infoboxy, či objekty, které se často opakují. Použití šablony je jednoduché, stačí do vašeho článku vložit následující text: {{Šablona}} a šablona se poté zobrazí ve vašem článku.

Velice často však mají šablony různé parametry, jež souvisí s jejím obsahem, zde se rozlišují dva druhy parametrů - pojmenované a nepojmenované, stejně jako jejich použití. Šablona s pojmenovanými parametry vypadá následovně:

{{Šablona
|parametr1=
|parametr2=
}}

Parametry jsou často volitelné a nemusí být vyplněny, pokud jsou tak, se zobrazí dle struktury šablony. Pro správné použití parametrů se podívejte do nápovědy k dané šabloně.

U šablon bez pojmenovaných parametrů je nutno mít na paměti pořadí parametrů ! Závisí na tom pak správný vzhled šablony. Takovéto šablony většinou vypadají následovně.

{{Šablona |parametr1|parametr2}}

Jednotlivé parametry jsou tedy odděleny značkou | která má ve wiki formátování bohaté využití, například v tabulkách nebo podmínkových příkazech

Zde najdete seznam šablon vytvořených pro různé infoboxy.