FANDOM


Deathstarinprogress

Zdá se, že práce ještě nejsou dokončeny.

Tento článek nebo sekce je nekompletní a vyžaduje si pozornost.

Prosím držte se Manuálu Vzhledu a pomozte nám rozšířením tohoto článku. Vymažte tuto zprávu, když jej dokončíte.


Alrik corriolan

Alrik Daenwar Corriolan

Biografické informace

Planeta narození:

Coruscant

Datum narození:

45 BBY

Fyzický popis

Druh:

člověk

Pohlaví:

muž

Výška:

185cm

Barva vlasů:

hnědé

Barva očí:

šedé

Časové a politické informace

Období:
  • Stará Republika
  • Impérium
Politická příslušnost:
  • Řád Jedi
  • CIS
Známí mistři:Biografie Editovat

Rané dětství Editovat

Alrik se narodil nejmladší ze tří dětí Goriena Aldwina Corriolana; od jeho sourozenců Erina a Emeril jej dělily čtyři roky - a věkový odstup byl jedním z důvodů, proč mezi nimi nikdy nevzniklo příliš pevné rodinné pouto.

Za další lze považovat skutečnosti, že Erin a Emi byli dvojčata, a že se u Alrika už ve velmi raném věku objevilo propojení se Silou, které jeho sourozence poněkud znepokojovalo. Vzhledem ke skutečnosti, že v rodině Corriolanů se již dříve vyskytovalo relativně vysoké procento nadaných uživatelů Síly, to nebylo zcela nečekané, a tak Alrik v necelých pěti letech opustil svou původní rodinu a byl svěřen do péče řádu Jedi.

V chrámu Jedi Editovat

Dragon clan Editovat

Dragon clan, nebo též dračí klan, byl jedním z mnoha skupinek, do nichž byli younglingové rozmisťováni, aby se v jejich koletivu naučili prvním krůčkům po stezce Jediů. Hlavní výchovný dozor nad nimi byl svěřen Eskaru Anderovi, ale na vyučování se podílel i mistr Yoda.

Alrik Corriolan se stal prakticky od začátku vůdčí osobností dračího klanu; dokonce by se dalo říci, že měl na svědomí většinu aktivit vedoucí k jisté proslulosti celé skupiny. Ta souvisela nejen s rivalitou mezi "draky" a sokolím klanem (falcon clan) vedeným mistrem Gaenem Syrlisem.

Spolu se svými přáteli Ryenem Teymerem, Bayree Gwi´lar, Zaike Laiwynem, Alorou Donnath, Ynerem Wallym a Heike Leen dal vzniknout jedinečnému, perfektně sehranému týmu s pevnými přátelskými vazbami - které se nenarušily ani po rozdělení skupinky mezi jednotlivé mistry. Dokázali dokonale převést do praxe "všichni za jednoho, jeden za všechny", a to jak při odvetné akci, když se sokolové na základě Bayreeniných obav z větších hloubek terasového jezírka pokusili označit členy dračího klanu za "hssisse" (krátce poté Alrik zorganizoval přestěhování chcíplé krysy do ventilace v patře, kde se nacházely pokoje sokolího klanu - nikdo za to nebyl potrestán, zejména proto, že provokace, jimž dračí klan čelil, byly opravdu... ošklivé, a tak mistr Yoda zkreslil informaci, jak se tam ta krysa vlastně mohla dostat), tak při aktivitách typu zakládání jestřapýří kolonie kolem střešních prostor Chrámu Jedi, amatérským průzkumem a zmapováním kanalizace v okolí budovy, o spoustě menších a prakticky normálních lumpáren ani nemluvě.

Alrik se celou dobu projevoval jako jednoznačný, rozhodný vůdce schopný dát dohromady plán, nadchnout pro něj druhé a zároveň s plným nasazením vlastních sil to dovést ke zdárnému závěru. Také si zvykl nést za druhé a rovněž za následky svých činů odpovědnost, to druhé s hrdě vztyčenou hlavou, že stejně dělal to, co bylo nejlepší udělat, nebo alespoň o ničem lepším, co mohl dělat, neví. Právě to, spolu s určitou "relativností" jeho náhledu na situaci (když na nás někdo útočí, prostě mu to vrátíme tak, aby si zapamatoval, že to skutečně přehnal), dělalo určité starosti jak mistru Anderovi, tak i Yodovi.

Talentovaný youngling měl náběhy k budoucím vážným problémům s kázní a ke kontroverznímu způsobu rozlišování adekvátnosti akcí a reakcí v budoucnosti, kdy povyroste - pokud by nedošlo k nějaké razantní změně. Na druhou stranu, zdaleka nešlo ignorovat, že Alrik věci, co dělá, myslí dobře, dokáže se pro druhé velmi obětovat... a potyčky se sokolím klanem nijak nevyvolává ani nepřiživuje, narozdíl od jiných z dračího klanu.

Padawanské patálie Editovat

K překvapení mnohých (a k nemalé úlevě výchovných dozorů) byl Alrik ve svých devíti letech povýšen do stavu padawanského a přidělen mistrovi.

=Editovat

Povaha Editovat

Alrik Daenwar Corriolan byl vždycky živé, cílevědomé dítě. V kolektivu se snadno stával středem pozornosti a jeho dobrodružná povaha jej vedla k účasti na nejrůznějších podnicích a aktivitách, často na hranici (či za hranicí) toho, co povolovala chrámová pravidla pro younglingy. Díky poutu, které spojovalo jeho starší sourozence, však nikdy neměl problémy se zvládáním samoty - na osamělost byl do určité míry zvyklý a snášel ji dobře. I díky tomu si zvykl hlídat své soukromí a neměl potřebu se komukoli moc svěřovat se svými soukromými dojmy, pocity a myšlenkami, což mu později velmi ulehčilo život jako Ti´Aqimu padawanovi (jeho mistr byl v těchto záležitostech naprosto nekomunikativní).

V průběhu dospívání víc zvážněl; začal se zajímat o "staré časy" a způsoby, jak co vlastně funguje. S tím úzce souvisely i záliby v taktice a strategii, společenských vědách, historii a geografii. Rovněž se snažil naučit zacházet s klasickými chladnými zbraněmi a s blastery - což se mu však nějak pořádněji podařilo, až když nebyl Ruadeho padawanem.

Alrik měl vždycky svou hlavu, ale velmi rychle se naučil, že nemá cenu s ní chodit přímo proti zdi. Nikdy se však nepovažoval za odborníka na vysokou diplomacii a vždy dával přednost otevřenějším a přímočařejším řešením. Z rodinné výchovy si odnesl pocit silné loajality vůči Republice, nutno dodat, že krajně idealizované, zejména však k jejím cílům a ambicím - poskytovat svým občanům a členským světům prostor pro bezpečný život, svobodu a prosperitu. O to horší pak pro něj byly konfrontace s běžnou politickou realitou, které nakonec vedly ze ztrátě všech iluzí o fungování Republiky a její roli ve vesmíru.

Alrik Daenwar Corriolan zcela postrádal to, co by se dalo nazvat "klasickou jedijskou arogancí" (svou roli v tom sehrálo i to, že svého mistra považoval za osobu výjimečně arogantní - a zrovna proti této jeho stránce se měl potřebu dost výrazně vymezit). Vyhovovalo mu, pokud mohl jednat s lidmi jako rovný s rovným, a měl pro ně a jejich potřeby i dost pochopení. Síla jej rovněž obdařila smyslem pro ironii a černý humor. Vždycky se snažil se nebrat zcela seriózně a sebereflexi považoval za věc velmi užitečnou pro normální fungování v rámci jakéhokoli kolektivu.

Síly a schopnosti Editovat

Alrikovo největší nadání v Síle bylo spojené se schopností vnímat okolí a méně znatelné věci pod povrchem - ať už šlo o empatii, předvídání bojových akcí, pocity spojené s místy, druhými lidmi či událostmi. Měl smysl pro detail a bezchybnost načasování, což z něj činilo skvělého pozorovatele a nebezpečného, byť nepříliš okázale působícího protivníka. V rámci dalšího rozvíjení svého nadání si pak osvojil schopnost vytvořit pomocí Síly mocný vír, nebo způsobit vznícení a výbuch. Krom toho projevoval nadání pro láčitelství; nikdy však neměl potřebu se snažit osvojit si z tohoto umění víc než důkladné zvládání první pomoci a schopnost zmírnit bolesti.

V boji se světelným mečem preferoval makashi, a svou zbraň s tmavě modrou čepelí v průběhu padawanského výcviku několikrát upravil, aby zcela vyhovovala tomuto stylu. Na "cestě ysalamiriho" mu imponoval předevšám důraz na plynulost mezi jednotlivými údery, rychlost a preciznost provedení jednotlivých výpadů, které jsou pro efektivně zvládnuté makashi nutností. Krom toho Alrik dokázal v průběhu souboje podvědomě analyzovat své i soupeřovy nedostatky a přednosti - a bleskově se přizpůsobovat konkrétní situaci. Svým způsobem se jeho styl podobal trochu zvláštní strategické hře.

Vzhledem k jisté nekonvenčnosti světelného meče v reálném životě a jeho příliš zřetelnému spojení s rytíři Jedi a uživateli Síly se snažil zvládnout i zacházení s vibročepelemi a jinými sečnými zbraněmi (brilantně si osvojil zejména echanijský styl), boj beze zbraně a střelbu; zvláště to poslední naráželo na nepochopení většiny odpovědných osob, s nimiž měl tu čest. Alrik se však - vzhledem k vývoji v galaxii i jeho soukromém životě nepříliš překvapivě - považoval především za nepříliš konvenčního vojáka, a považoval za odpovědné snažit se dostatečně připravit na věci, s nimiž by se mohl při svých misích setkat.

Alias Editovat

Za scénou Editovat

Alrik Daenwar Corriolan byl mou první postavou na akademii sithů; jeho první verze nicméně zestornovala poté, co jsem povýšila do postu moderátora, a k restartu došlo až na Tukanovo přání po třetím akademickém srazu. Mezi původní a restartovanou verzí jsou pochopitelně četné rozdíly; původní Alrik byl víceméně vzorný padawan frustrovaný ze svého mistra - zatímco jeho obnovená verze už s konflikty s Ti´Aqim Ruadem počítala a profilovala se svou cestou. Toto pojetí obsahuje mnohem víc rodových corriolanských rysů.

Nakonec byly všechny příběhy retconovány výcvikem, který vedla Kazma. Díky ní Alrik dostal togorianskou mistryni a jeho příběh se začal rozbíhat jiným než původně plánovaným směrem.