Akademie Sithů Wiki
Advertisement
Jedi Temple-top.jpg

Chrám Jedi

Základní informace

Postaveno:

4,019 BBY

Zničeno:

3,653 BBY, 19 BBY; později přebudován, znova cca v 35 ABY

Umístění:

Coruscant

Stavitel:

Čtyři Mistři

Fyzické specifikace

Výška:

>1km

Šířka:

350m(vršek zigguratu)

Hloubka:

350m(vršek zigguratu)

Využití

Období:
 • Stará Republika
 • Období Impéria
 • Nová Republika
 • Galaktická Aliance
Politická příslušnost:
 • Řád Jedi
 • Galaktická Republika
 • Nový Řád Jedi
 • Galaktická Aliance


Unikátní a kolosální stavba na Corsucantu, která je po generace sídlem a shromaždištěm členů řádu Jedi. Stavba s tisíciletou historií patří k jednomu z největších symbolů řádu Jedi i přes to, že během historie mnohé utrpěla včetně několika útoků či přestaveb. Sídlila zde Nejvyšší Rada řádu Jedi, v níž zasedali ti nejvýznamější členové řádu své doby.

Historie[]

Stará Republika[]

Původ Coruscantského chrámu sedatuje již k roku 5,000 BBY, tedy k vyhrocení Velké Hyperprostorové Války, kdy Galaktická Republika zaručila řádu Jedi rozsáhlé pozemky na posvátné hoře, kde se také nacházel vydatný nexus Síly. Republika však očekávala, že tu Jediové zbudují pevnost, jako byli ty na Ossusu, Falang Minor nebo Haashimutu, ale místo toho se dočkali pouze několika meditatiních místností a tréninkového zařízení, čímž se Jediové chtěli povznést nad tradiční válečnou tradici. Tyto prvotní budovy rozmístěné převážně okolo hory však postupně rostli do výše a neustále tak proměňovali vzhled budoucího chrámu.

V roce 4,019 BBY, Čtyři Mistři, založili okolo Silového nexu v hoře ziggurat, jenž se stal základem tváře Chrámu, jak byl znám po celá tisíciletí. Přes kamenné zdi bylo navíc umístěno duracelové plátování, jež zajišťovalo budově modernější a bezpečnější vzhled.

Sochy Čtyř Mistrů u vchodu

Během Starých Sithských Válek získal Chrám většinu vzhledu, jak byl následně znám, stejně jako byl řád Jedi stále hlouběji propojen s Republikou, jíž se závazal chránit. Po destrukci Ossusu sem přesídlila Nejvyšší Rada řádu, stejně jako se sem přesunulo velké množství artefaktů. Z počátku se Nejvyšší Rada setkávala v nejvyšší Chrámové věži, ale v roce 1,000 BBY přesídlila do věže, která byla vyhražena pouze jí.

Chrám byl na čas opuštěn po setkání Jedi na Katarru, aby byl znovu osídlen po pádu Dartha Nihiluse a Dartha Siona, když se řád Jedi opět přebudovával. Po následujících 300 let se stal hlavní částí řádu, dokud nepřišla Velká Válka a především útok Pravého Sithu, který přivodil první masivní zkázu Chrámu, jenž byl výrazně poškozen bombardováním. Toto donutilo tehdy Řád Jedi přesídlit na Tython, i proto, že přestavba Chrámu byla odložena z důvodu nutnosti republikových financí na jiné účely.

Po jeho rekonstrukci a návratu Jedi se opět pokračovalo v další výstavbě a expanzi Chrámu. Příkladem budiž výstavba Archívů Jedi v roce 2,519 BBY či významné expanze v letech 3,519 BBY, 2,019 BBY a 1,000 BBY, kdy byli dokončeny všechny Chrámové věže.

Po Ruusanské reformaci, jež uzavřela kritické období a Nové Sithské Války nastalo téměř tiscileté období míru a prosperity, kdy se Chrám stal prakticky jediným sídlem řádu Jedi, což vedlo k uzavření většiny dalších tréninkových centerm enkláv a menších chrámů, které náleželi Jediům.

Pád Jediů[]

Po mnoha letech míru byl Chrám Jedi opět cílem útoků v jejichž pozadí opět stáli sithové skrytí zrakům členů řádu Jedi.

Během krize na Melida/Daanu se v chrámu začaly vyskytovat případy krádeží, které Rada okamžitě pověřila vyšetřením - na něj nasadil mistry Jedi Qui-Gon Jinna a Tahl. Ti jako pachatele odhalili temného Jedi Xanatose, který spolupracoval s padawanem Bruck Chunem na krádeži artefaktů z Chrámu, což mělo nakonec vést k jeho destrukci. Na oba zloděje byla políčena past, kdy tehdy padawan Obi-Wan Kenobi zachránil zajatou Bant Eerin a poté se střetl Bruckem, kterého překonal a Bruck poté při kraji vodopádu sklouznul a při pádu se smrtelně zranil, Obi-Wan se za to ještě dlouho obviňoval.

V roce 33 BBY zahájila teroristická skupina Yinchorriů útok na Chrám na základě tajných příkazů Dartha Sidiouse. Jenomže narazili na připravené obránce v čele s nejsilnějšími přítomnými mistry v Chrámu a byli rychle odraženi, aniž by způsobili větší škody.

Chrám Jedi po útoku Vadera

Dalším, spíše symbolickým, útokem byl pochod víceméně univerzitních studentů, k němuž vybídla Jonava Billane, jež Jedie nařkla z únosu dcery. Rozvášněný dav vybavený přeprogarmovanými graffiti-bombami a skandováním populárních sloganů skupiny People's Inquest se dostla až do Druhého Atria vstupu Chrámu, kde se je pokoušeli uklidnit padawani. Celé setkání odvrátili až mistři Plo Koon a Ki-Adi Mundi pomocí Myšlenkového Triku a poslali je domů.

Osudným se stal rok 19 BBY, kdy na chrám s částečně připravenými padawany a mistry v čele s Shaak Ti a mistrem brány Jurokkem, zaútočila 501ní Legie v čele s Darth Vaderem. Ti měli za úkol zabít každého Jediského obyvatele chrámu, což se jim v drastickém ataku zdařilo. Darth Vader hned z počátku zabil Jurokka a ve svém vraždění pokračoval i nadále, když za jeho oběti padla například Jocasta Nu nebo instuktor boje s mečem Cin Drallig a mnoho dalších. Několika Jedi se však povedlo uniknout v čele s Shaak Ti a několika dalšími nebo také Kazdan Paratus.

Opuštění[]

Impérium po svém útoku ještě využilo Chrám jako past, když jej nechalo vysílat falešný signál všem Jedi, aby se neprodleně navrátili do Chrámu. Tomu však zabránili mistři Jedi Yoda a Obi-Wan Kenobi, kteří se navrátili a signál deaktivovali, čímž tak zachránili život mnoha dalších Jedi, kteří unikli první vlně Rozkazu 66.

I přes své opuštění byl však Chrám lákadlem pro mnohé a byl proto často navštěvován. Jedním z návštěvníků byl například Gregar Typho, když prošetřoval smrt Padmé Amidaly a střetl se zde s Aurrou Sing, která tu zase hledala stopy po Jaxi Pavanovi.

Dalšími návštěvníky byl bývalý Jedi Ferus Olin a jeho společník Trevor Flume, kteří byli na vlastní oči svědky destrukce, jež tu byla způsobena. Zničené zdi, rozbité fontány a zdevastované zahrady, to vše bylo jen částí způsobené škody, kterou mohli zahlédnout. Jejich prohlídce učinil konec až Veleinkvizitor Malorum na něhož narazili v bývalých místnostech mistra Yody. Oběma se však povedlo uniknout pronásledování, jak inkvizitora tak zdejší posádce stormtrooperů.

Později se znova vrátili, navíc s další bývalou Jedi Fy-Tor-Anou skrze údržbářský průlez a chvilku se pohybovali v suterénu Chrámu. Tehdy se jim povedlo zneškodnut bomdu, kterou zde nastražil Malorum. Ten chtěl zničením Chrámu schodit Vadera před císařem, ale tři návštěvníci tomu zabránili.

Chrám byl však nakonec opraven Adepty Temné Strany, kteří mimojiné přepsali Archívy. Po dokončení těchto prací nechal Palpatine Chrám otevřít pro turistiku, především pro ty nejmocnější, jejichž prestiž stoupala již samotnou návštěvou Chrámu. Přesto byl přístup do některých místností přísně střežen zdejší osádkou stormtrooperů. Do takto přebudovaného Chrámu vyslal několikrát svého tajného učedníka Starkillera lord Vader, aby zde pozabíjel zdejší osádku stormtrooperů a učil se zde základům Síly, stejně jako zde později prošel Jediskými Zkouškami.

V následujících letech byl tedy Chrám ve vlastnictví Palpatina a setrvával ve svém stavu až do Bitvy o Endor. K jeho další destrukci mělo dle všeho dojít při odletu Lusankyy, během pokračující Galaktické Civilní Války nebo klonem Palpatina. V období před Yuuzhan Vongskýma Válkama nalezl Luke Skywalker ruiny Chrámu a nad nimi zkonstruoval Velitelství Jedi. To však vydrželo pouze do té doby, než Coruscant padl Vongům.

Dědictví[]

Během války s Vongy se na zvongoformovaný Coruscant vydal Luke Skywalker se svou ženou Marou a další Jedi Tahiri Veilou, aby se postavili temné vizi, jež společné shlédli. Zde se střetli s mentálně narušeným temným Lordem Nyaxem, který chtěl uvolnit plnou sílu Silového nexu, okolo nějž byl chrám vystavěn. K tomu využíval nejen lidské pracovní síly, ale také množství strojů, s nimiž nakonec uspěl. Tehdy využil toku Síly, aby vykonal téměř nemožné, ale téhož částěčně dosáhla i trojice Jediů. Zatímco Luke a Mara odváděli jeho pozornost, Tahiri skrytá v Síle jej zranila. Nyax narozdíl od svých soupeřů nebyl plně trénovaný a neuvědomil si, že jeho propojení se Sílou závisí na jeho tělesné kondici, takže byl nakonec zničen dvěma vongkými loděmi.

Když se Jacen Solo ocitnul na Coruscantu, rozhodl se zde prozkoumat zdroj temnoty, jen aby narazil v jedné z místnosti na Vergere, jeho adoptivní učitelku. Ta ho dovedla hlouběji do jedné místnosti, kde Jacen prohlásil svoji přetrvávající věrnost Jediům - tehdy se v místnosti vyskytli vongové. Jacen tehdy využil temné strany, aby zničil celou halu a rozdrtil tak mnoho přítomných vongů. Zraněná Vergere se jej zeptala, proč by Jediové stavěli chrám na nexu temné strany síly, pokud byli zastánci míru. Na jeho odpověď, že by to neudělali, mu odvětila, že není žádná světlá nebo temná strana Síly.

Rekonstrukce[]

Po skončení Yuuzhan Vongských válek nechala Galaktická Aliance vystavět nový Chrám pro řád Jedi mistra Skywalkera. Mnoho z Koncilu Mistrů se obávalo, že se jedná o znamení toho, že se řád stává stále více nástrojem vlády. Chrám byl tehdy přestavěn přesně podle plánů originálního Chrámu, takže všechny místnosti, všechny haly, zahrady, včetně Komnaty Nejvyšší Rady, vypadali úplně identicky s těmi z dob Staré Republiky. Jediným rozdílem byl poněkud modernější vzhled z venku.

V roce 130 ABY byl Chrám přejmenován na Chrám Sithů, když se v tomto roce zmocnil Galaktického Impéria Darth Krayt a jeho Nový Sithský Řád. Chrám byl tehdy přestavěn ke vzhledu sithskému.

Struktura[]

Průřez Chrámem

Jednalo se o masivní strukturu tyčící se přes kilometr do výšky nad budovy Galactic City. Byl vystavěný okolo antického Silového nexu, jenž se dříve nacházel v přirozené hoře zvané Posvátná Hora. Prostoru okolo Chrámu byla dlouhá, široká promenáda, jež nesla název Procesní Cesta. Z venku vypadal Chrám jako vysoký ziggurat s pěti vysokými věžemi na vrchu, nejvyšší byla přesně uprostřed Chrámová věž, jež obklopovala čtveřice nižších věží. Každá z těchto věží měla také úplně jiný účel a byly podle toho i pojmenovány, konkrétně se jedná o Věž Nejvyšší Rady, Věž Prvních Vědomostí, Věž Smíření a Věž Rozřazení. Každá bylo jakoby vrcholem jedné čtvrtiny zigguratu a všechny postupně symbolizovaly cestu řádem Jedi k osvícení.

Chrámové věže[]

Vršek Chrámu

Nejvyšší věž, která se nazývala Chrámová Věž nebo Věž Klidu a patřila k těm nejdůležitějším v Chrámu i proto, že obsahovala prastaré texty z počátků Řádu a bylo to také posvátné místo pro rozjímání a meditace. Tato věž obsahovala Halu Rytířství téměř na vršku, pod ní se vyskytovaly meditační prostory. Vršek věže obsahoval meditační balkón, v jehož nižším patře se vyskytovaly holoobrazy z historie Řádu Jedi.

Čtyři ostatní věže byli postaveny v roce 1,000 BBY a každá slouží jako sídlo jedné z rad Řádu Jedi. Dříve byli nuceny se rady scházet v Chrámové Věži, jež v Chrámu stála téměř od jeho počátku. První z těchto menších věží byla Věž Nejvyšší Rady a byla to právě tato věž, kde se scházelo dvanáct nejprominentnějších mistrů Jedi, jež debatovali o nejdůlěžitějších záležitostech týkajících se nejen celého Řádu Jedi, ale také celé Republiky.

Další věž nesla název Věž Prvních Vědomostí. Zde sídlící Rada Prvních Vědomostí se snažila radit všem Jedi, kteří s žádosti o radu přišli a často také poskytovali rady Nejvyšší Radě. Třetí věž, Věž Smíření, byla sídlem Rady Smíření, která se snažila mírová řešení k různým rozporům v Republice a také na řešení těchto rozporů přidělovala Jedie. Měl na starosti také řešení problémů v Řádu či problémů samotných Jedi, pokud porušili zákon. Poslední věži byla Věž Rozřazení a i ta byla sídlem stejnojmenné rady. Zde docházelo k rozdělování úkolů younglingů, kteří nebyli vybráni jako padawani či se staral o rozřazení mnoha Jediů na pozice v zařízeních, které náleželi Řádu.

Každá z těchto věží byla také vybavena vysoce výkonnými komunikačními vysílači, aby se mohli spojit s kýmkoliv mimo Coruscant. Tomu také napomáhalo vysoké umístění Chrámu, což odstraňovalo četná rušení, jež by mohla pocházet z četných coruscantských budov.

Ziggurat[]

Chrám samotný byl domovem mnoha Jediů, kteří zde žili v počátcích svých životů. Bylo to také místo, kde se učili užívat Sílu a dalším tradicím spojeným s Řádem Jedi. Výukové prostory pro younglingy byli umístěny v čtvrtině Chrámu pod Věží Prvních Vědomostí.

Archívy Jedi byly umístěny ve stejné sekci jako prostory pro younglingy, tedy v části pod Věží Prvních Vědomostí, a v posledních letech Staré Republiky byla jejich správkyní Jocasta Nu. Tyto archívy patřily k těm nejrozsáhlejším v celé Galaxii a navštěvovalo je i mnoho zájemců mimo Řád Jedi při svém lovu za znalostmi a historií.

Chrám mimojiné poskytoval možnost nezávislého transportu všem Jedi, kteří jej potřebovali pro své mise. Rozsáhlý Hangár Chrámu Jedi byl v posledních dekadách Republiky vybaven převážně stíhači Delta-7 Aethersprite, které mohli Jedie přepravit kamkoliv v Galaxii. Během Klonových Válek se v hangáru také nacházelo množství transportních lodí třidy LAAT a stíhače ETA-2 Actis.

Okolo Chrámové Věže bylo množství zahrad, které sloužili k pěstování potravin pro obyvatele Chrámu. Podobné zahrady se také nacházeli v blízkosti Věže Smíření a to pod dohledem Yolanda Feeho.

Jednotlivé ubykace pro Jedie a jejich padawany byli budovány tak, aby vyhovovali rozličnému množství druhů, jež bylo součástí Řádu. Nejprominentnější mistrové Řádu měli své ubykace a také pracovny v blízkosti jednotlivých věží. Tyto pracovny byli vybaveny vlastními počítači a holoprojektory, aby mistři mohli kdykoliv přistoupit k poteřbným údajům. Mimo obytných místností bylo v chrámu také nesčetné množství tréninkových místností pro cvičení v boji se světelným mečem, stejně tak nesčetné množství zahrad, fontán a také tichých míst pro meditativní účely. Nejznámější z těcho míst je asi Místnost Tisíce Fontán, ve skutečnosti obrovský prostor v základu Chrámu s nesčetnými často kaskádovými vodopády, bujnou florou a dlouhými kamenými chodníčky. Mezi rozsáhlé prostory Chrámu patřil také rozsáhlý Chrámový Zvěřinec, kde se chovalo mnoho druhů fauny.

Okolo celého Chrámu a v mnohých místechi skrze něj se rozprostíral Meditativní Chodník s nesčetným množstvím dekorací a historický připomínek již z počátku Řádu Jedi. V prostoru okolo Chrámu nazývaném Okres Chrámu bylo také několik prostor, kde mohli přistát větší lodě v případě potřeby, stejně jako se zde nacházelo množství budov vystavěných po konstkci Chrámu.

Chrám obsahoval další množství prostor jako byli například Ošetřovnu Lěkářských Jednotek Jedi, Zadržovací Cely, rotundové kaple, Výzkumné Laboratoře Zemědělských Jednotek Jedi, komunikační centra, banketová centra, místnosti pro práci se světelnými meči a během války i Válečné a Strategické místnosti.

Nejvyšší Rada[]

Většina zařízení náležící Jediům měla svou správní radu a nejinak tomu bylo i v případě coruscantského Chrámu, jehož Nejvyšší Rada však zároveň předsedala i všem ostatním. Zde je seznam stavby několika Nejvyšších Rad Jedi z různých období význačných v historii galaxie.

Nejvyšší Rada Jedi v roce 3,963 BBY
Vrook Lamar Vandar Tokare Atris
Zez-Kai Ell Kavar Lonna Vash
Lucien Draay


Nejvyšší Rada Jedi v roce 33 BBY
Yoda Mace Windu Micah Giiett
Plo Koon Saesee Tiin Even Piell
Yarael Poof Oppo Rancisis Yaddle
Eeth Koth Adi Gallia Depa Billaba


Nejvyšší Rada Jedi v roce 19 BBY
Yoda Mace Windu Ki-Adi Mundi
Plo Koon Saesee Tiin Anakin Skywalker
Kit Fisto Coleman Kcaj Shaak Ti
Agen Kolar Stass Allie Obi-Wan Kenobi

Výskyt[]

 • Sága Linxů
 • Star Wars Epizoda 1: Skrytá Hrozba
 • Star Wars Epizoda 2: Klony Útočí
 • Star Wars Epizoda 3: Pomsta Sithů
Advertisement