Akademie Sithů Wiki
Advertisement

Makashi v praxi

Druhá forma boje se světelným mečem, která je také známá jako Cesta Ysalamiriho '''nebo forma' Sporu. Tato forma vyžadující extrémní přesnost, se vyznačuje svoji velkou elegancí a mocí. Byla totiž vytvořena především pro boj meč proti meči. Její prvky se skládají z krytí, bodnutí a malých přesných seknutí, to vše sloužilo k útoku a obraně s minimálním úsilím. Forma výtečná pro obranu vlastní zbraně vyžadovala v boji plynulost jak meče, tak i těla, což umožňovalo používat různé finty, čím se má docílit protivníkova vylákání. Forma také vyžadovala precizní práci nohou, správné časování, vysokou přesnost, to vše bylo velice účinné i bez velkého využití síly a občas se zdálo, že její uživatelé jsou během boje uvolnění a doslova tancují. Uživatelé této formy se však kromě elegance, chladnokrevnosti, galantnosti mohli pyšnit i nebývalou arogancí pramenící z přehnaného sebevědomí.

Přednosti[]

Největší přednost této formy je v boji jeden proti jednomu a to s nepříliš velkým úsilím. Výhodou byla i těžká čitelnost pohybů uživatele.

Slabiny[]

Slabinami této formy je však odvrácení blasterové střelby, boj s více protivníky, ale hlavně neefektivita vůči pozdějším formám(V-VII).

Známí uživatelé[]

Mezi významné uživatele této formy se řadil Tarmien Nalju, chistorijský mistr Jedi Seieen Sahel nebo padawanka Salla. Tuto formu byl také schopen využívat Jordi Linx, i když ji nijak výrazně nepreferoval, na rozdíl od své někdejší milenky Tess Aonni, která tuto formu využívala, dokud neopustila Řád Jedi. Dalšími uživateli této formy byla například Ina.

Advertisement