FANDOM


Niman

Niman v praxi

Šestá forma boje se světelným mečem známá také jako Cesta Rancora nebo forma Zdrženlivosti či forma Diplomacie. Tato forma se snažila udržovat rovnováhu nad všemi prvky v boji se světelným mečem, a proto také vycházela z dříve známých forem. Ve výsledku její uživatelé ztratili dost ze své individuality, ale jejich síly byli rovnoměrně rozděleny, takže měli jenom málo slabostí. Hodně zde záviselo na intuici, improvizaci a kreativitě během boje. Přestože nemá žádnou výraznou přednost se nejedná o slabou formu, protože přináší především rovnováhu všech prvků v boji. Během boje se díky této formě mohl její uživatel dostat i do stavu meditace, aby se osvěžil v Síle.

Přednosti Editovat

Vyrovnanost ve všech aspektech boje se světelným mečem.

Slabiny Editovat

Nevyjímečnost této formy - v žádné oblasti boje se světelným mečem nijak výrazně nevynikala, což se mohlo například projevit, pokud se mělo jednat o souboj jednoho proti jednomu se světelnými meči.

Známí uživatelé Editovat

Tuto formu využíval například Liam Corriolan, Nikko Tarame, nebo o něco později i Jakall Linx.