FANDOM


Jar'Kai byl původně vymyšlen jako technika využívající dvou mečů Yovshinskými šermíři. Podobnou techniku nazývanou Niman vymysleli Kralovští Mačetýři z moarchie Kashi Mer. Niman do svých technik zapracovali Legie Lettow stejně jako Řád Jedi během prvního Velkého schizmatu. Z Nimanu se vyvinula technika šesté formy boje se světelným mečem, zatímco Jar'Kai se začal užívat jako označení pro boje s dvěma meči. Je nutné také zmínit, že čtvrtá forma - Ataru využíval techniku dvou mečů jako součást tréninkového režimu.

Využití Jar'Kai umožňovalo jak ofenzivní, tak defenzivní postoje - při útoku se mohli využít jak obě čepele, tak jenom jedna, zatímco druhá byla defenzivní. Bylo také možno využít obou čepelí k obranným účelům. Nejvhodnější využití, ale mělo Jar'Kai v boji proti více soupeřům, umožňujíc tak bojovat 'na více frontách' najednou. Často se při využívání Jar'Kai jako druhá čepel aplikovalo Shoto - kratší světelný meč, jednodušší na ovládání.

Známé techniky Editovat

  • Stoupající vichřice - údery prováděny okolo těla, což vede ke vzniku 'vichru' smrtících útoků
  • Dvojitý úder - Obě čepele jsou vedeny v oblouku proti soupeři v mocném silovém útoku

Přednosti Editovat

Možnosti simultánního boje s více protivníky, silné útočné možnosti podpořené rychlostí stylu, jež předčila rychlost obouruč drženého meče. Výhodou byla i možnost útoku z více stran na jednou, což poskytovalo nesmírnou výhodou proti duelistům s jedním mečem.

Slabiny Editovat

Výraznou slabinou mohla být menší síla v držení meče jednou rukou oproti držení meče obouruč, to umožňovalo protivníkům se silnými útoky prolomit obranu duelistů formy Jar'Kai. Většina uživatelů Jar'Kai si toho však byla vědoma a mnozí byli schopni odrazit útok protivníka jednou rukou. Další nevýhodou byl kroutící efekt vlastní světelným mečům, jenž je ztežoval ovládat - k jejich ovládnutí bylo tedy zapotřebí pečlivého tréninku, jinak druhý meč byl spíše na obtíž. Třetí výraznou slabinou bylo, že mnoho uživatelů příliš spoléhalo na svou práci čepelí a nerozvíjelo své schopnosti v Síle, čímž je činilo náchylným proti na ní založeným útokům. Někteří uživatelé měli také potíže, pokud poté museli bojovat pouze s jendím mečem, pokud o druhý z nějakého důvodu přišli.

Známí uživatelé Editovat

Během svých let v exilu a hlavně po návratu mezi Jedie v této formě vynikal Jordi Linx a to za použití dvou běžně dlouhých světelných mečů.