FANDOM


Needay, jenž nedávno rozšíil moderátorské řady a splnil si tak jeden z cílů, stát se zelenokabátníkem, vytváří mnoho příběhů, postav, strojů, planet a další, trochu jiným způsobem. Autor se snaží, aby jeho tvorba neodpovídala černobílému světu, který někteří autoři nevědomky utváří.

All items (16)