FANDOM


Krystalové jeskyně

Obecné informace

Zničeno:

3956 BBY

Obnoveno:

cca 3952 BBY

Umístění:

Dantooine

Časové a politické informace

Období:
  • Stará Republika
  • Vzestup Impéria
Politická příslušnost:
  • Řád Jedi


Byl to útvar jeskyní nalézající se na planetě Dantooine, kde jedna z jeho jeskyň byla zdrojem krystalů, které rytíři Jedi využívali pro světelné meče.

Popis Editovat

Nacházela se poblíž plání Khoonda a Enklávy Jedi a byla přístupná od počátků zdejší Enklávy Jedi až po konec Jediské Občanské Války a nejspíše i nějaké období poté. Hlavní jeskyně s krystaly se však nacházela poměrně hluboko a byla přístupná pouze přes sérii tunelů, jejichž původci jsou nebezpeční kinrathé, jenž zde hnízdili.

Jeskynní komplex byl nesmírně složitý a obsahoval spoustu bočních tunelů, menších jeskyní a málokdo měl tušení o tom, jak daleko a hluboko ve skutečnosti sahá. Kromě hlavní krystalové jeskyně je známa ještě jedna, která se nachází téměř pod ní a roste v ní velké množství dosud 'nesklizených' krystalů. Tuto jeskyni objevil při svém pátrání v těchto jeskyních Jordi Linx. A i když byl přístup do ní poněkud komplikovaný, tak se do ní parkrát podívalo i několik dalších, jež se o ní dozvěděli - jednalo se především o mistry Jedi, jež ji chtěli zachovat v tajemství jako rezervní.

Historie Editovat

Po skončení Jediské Občanské Války byla jeskyně zapečetěna místními obyvateli, ale kinrathové si vybudovali nový tunel na povrch a ten byl ještě blíže osadě Khoonda.

Jeskyně existovaly i v době blízké konci Klonových Válek, když zde jeden krystal získal rytíř Jedi Jax Pavan.

Výskyt Editovat