FANDOM


Mc80a negvv

MC80 Liberty

Produkční informace

Model:

MC80 Liberty Hvězdný Křížník

Výrobce:

Loděnice Mon Calamari

Třída:

Hvězdný Křižník

Technické vlastnosti

Délka:
 • Běžná 1,200m
 • Individuální lodě 1,500m
Maximální zrychlení:

2750 G

Motory:

9 různě velikých trysek

Hyperpohon:

Třída 1

Výzbroj:
 • Turbolasery (49)
 • Iontové baterie (20)
 • Projetory tažného paprsku (6)
Vybaveni:
 • Stíhače (36)
 • Raketoplány (5)
 • Malé frachťáky (2)
 • Směs pozemních vozidel
Posádka:
 • Důstojníci (686)
 • Běžná posádka (4734)
Pasažéři:

1,200 Pěšáků

Použití

Role:
 • Nosič
 • Křižník
Období:
 • Rebélie
 • Nová Republika
 • Galaktická Aliance
Politická příslušnost:
 • Aliance pro obnovu Republiky
 • Nová Republika
 • Galaktická Aliance


Hvězdný křížník MC80 typ Liberty se poprvé objevil ve flotilách rebelské aliance v Galaktické Občanské Válce.

Charakteristika Editovat

Rozměry Editovat

MC80 egvv

Schéma Křižníku MC80 Liberty

Stejně jako většina Mon Calamarianských designů, každý jednotlivý křižník byl unikátní, což se jevilo problematické pro Rebelské techniky a inženýry. Aby však vyšli vstříc i ostatním, tak se rozhodli design těchto lodí stadartizovat, jak jen to bylo možné, především pro ne-moncalamarianské členy posádky.

Tato třída byla nakonec odvozena od bitevního křižníku Liberty, který dal i název této třídě. Ten byl vybaven polem devíti motorů rozdělených do tří různých velikosti, jež byli umístěny na zádi lodě. Obrovská okřídená superstruktura byla k lodi připevněna na obou stranách a obsahovala pozice se zbraněmi a pole tažných paprsků. Některé křížníky však měli křídla trochu zkrácená a obsahovali ještě přídavné motory.

Útočné a obranné systémy Editovat

Většina systémů těchto systémů lodi byla obsažena v povrchových bubliách rozesetých po celém trupu, převážně však na jeho křídlech. V těchto bublinách se tedy vyskytovali turbolaserové kanóny, projektory deflektorových štítů, projektory tažných paprsků a iontové kanóny. Turbolasery a iontové kanóny měly pokročilé zaměřovací systémy a byly tak schopné i zěmřovat a poměrně efektivně ničit menší stroje jako například stíhače a bombardéry.

I přes to, že celkový počet zbraňových systémů se lišil křižník od křížníku, tak se skoro vždy nemohli do počtu zbraní rovnat strojům Impéria. I přes to jim však mnohdy konkurovali a překonávali, což jim umožňovali především jejich mohutné vyspělé štíty. Tomu napomáhalo značné množství záložních generátorů štítů stejně jako větší množství hlavních generátorů štítů. Primární senzorová soustava byla většinou umístěna na bříšní části lodi, což však neplatilo o lodích bez křídelní superstruktury, kde byla tato senzorová soustava nahrazena další přídavnou tryskou.

Vybavení hangáru Editovat

Klasickou součástí hangáru MC80ky byli tři squadrony stíhačů či bombardérů. Běžná stavba těchto squadron na jednom křižníku třídy MC80 bylo po jedné squadroně X-Wingů, jedné Y-Wingů a jedné A-Wingů.

Můstek Editovat

Můstek křižníků MC80 byl obvykle umístěn blízko zádi lehce zanořený do trupu narozdíl od vyčnívajících můstků Imperiálních destruktorů. V sekci hned za můstkem se nalézal hlavní reaktor lodi. I když většina posádky byla složena z Rebelů mnoha druhů, tak velení bylo vždy složeno z Mon Calamarianů vzhledem k rozvržení zobrazovacích obrazovek a jejich návrhu pro zrakové spektrum Mon Calů.

Historie Editovat

Původ designu této třídy lodí se datuje již do Klonových Válek, kdy byl tento design ukraden CIS a využit k produkci lodí, jež byli vzhledem podobné pozdějším MC80.

Rebelská služba Editovat

Mon calamari cruiser

Hvězdný Křižník MC80 Liberty

Tato třída byla založena na původné linkových transportních lodích, které byli modifikovány Mon Calamariany a Rebelskými techniky. Tyto křižníky reprezentovali první linii velkých kapitálních lodí ve službách Rebelské Aliance.

Vstup Mon Calamarianů do Rebelské Aliance tehdy zajistil, že množstevně a palebně přečíslená Rebelská Flotila bude mít dostatečnou palebnou sílu, aby mohla čelit i Hvězdným destruktorům třídy Imperial a vě větším počtu i mnohem silnějším soupeřům. Skvělou ukázkou byla Bitva o Endor, kde flotila Mon Calamarijských lodí zaútočila na masivní Super Hvězdný Destruktor Executor a úspěšně vyřadila jeho štíty.

Pozdější vojenská služba Editovat

Křižník zůstal v prvních liniích flotily Nové Republiky ještě po dlouhá léta, dokud nebyl postupně nahrazen loděmi třídy MC80B, MC90, Mediator a Viscount. Mnohé byli opět přestavěny na linkové transportní lodě, lékařské lodě nebo třeba evakuační lodě. Během Yuuzhan Vongských Válek byli mnohé lodě nasazeny zpět do služby, jen aby byly přemoženy nepřátelskými silami.

V roce 137 ABY, kriminální organizace Černé Slunce měla minimálně jeden MC80 ve službě, když byl na orbitě planety Kaer, kde měl své velitelství Vigo Lun Rask. Některé v tu dobu již značně přestárlé lodě této třídy měl ve své flotile i Pozůstatek Galaktické Aliance.

Známé lodě Editovat

Výskyt Editovat