FANDOM


Millene Linxová (Salimirová)

Biografické informace

Planeta narození:

Fyodos

Datum úmrtí:

3958 BBY

Fyzický popis

Druh:

Člověk

Pohlaví:

Žena

Výška:

171cm

Barva vlasů:

Dlouhé hnědé

Barva očí:

Hnědé

Časové a politické informace

Období:

Mandalorianské Války

Politická příslušnost:

Galaktická Republika


Millene Linxová, za svobodna Salimirová byla matkou slavného rytíře Jedi Jordiho Linxe. Toho měla společně se svým milovaným manželem Jarrem Linxem, který však krátce po narození Jordiho nešťastně zemřel. To nakonec vedlo k těžkému rozhodnutí, jehož následkem bylo opuštění Fyodosu a přestěhování se na Coruscant.

Biografie Editovat

Millene se narodila do početné rodiny Salimirových jako druhá dcera. Kromě jedné sestry měla ještě dva bratry s nimiž všemi měla poměrně vřelé vztahy. Rodina se specializovala na stavbu dopravních prostředků v čemž se však Millene neshlédla a následovala svůj instinkt a oblibu pracovat s čísly. To ji po studiích nakonec zavedlo do účetních kanceláří společnosti Czerka s níž nakonec Millene spojila zbytek svého života.

Linxová Editovat

Krátce poté, co začala Millene pracovat pro Czerku se seznámila s jedním z jejích námořních kapitánů Jarr Linxem. Chvilku váhala, jestli si má vyjít s námořníkem, ale svého kladného rozhodnutí ve prospěch Jarra nikdy nelitovala. Počet schůzek se začal rychle navyšovat, a tak se nedalo divit, že Jarr brzy Millene požádal o ruku a ona samozřejmě souhlasila. Po příjemné a povedené svatbě, jejíž obřad se konal v jednom kostele na mořském útesu spolu začali žít v domku na kraji města. Ani ne rok po svatbě Millene otěhotněla a plodem její lásky s Jarrem se stal syn Jordi. Po následující dva roky si Millene připadala jako nejšťastnější v celé galaxii, ale i její štěstí vzalo rychlého konce, když její manžel Jarr zahynul při havárii na moři.

Coruscant a práce Editovat

Millene byla smrtí svého manžela natolik zdrcena, že nemohla nadále zůstávat na Fyodosu. Řešení se jí nabídlo, když se doslechla, že její společnost hledá šikovné účetní pracovníky na svou pobočku na Coruscantu. Díky svým výtečným schopnostem Millene místo okamžitě dostala a společně s Jordim tedy opustila Fyodos navždy. Na Coruscantu se okamžitě začala plně věnovat práci, aby tak zahnala smutek, čímž však zanedbávala Jordiho. O Jordiho výchovu se tedy především starali chůvy, které živé dítě měli občas potíže zvládat. S časem pominula i bolest ze ztráty Jarra a Millene se snažila věnovat Jordimu o něco více, ale i tentokrát jí v tom bránila práce, jíž přišlo s povýšením mnohem více. Často tak Jordi skončil v její kanceláři, kde na svou matku čekal, aby poté společně zamířili za kulturou. Jednou však předtím, než s Jordim mohla zajít domů, donášela nějaké dokumenty do Chrámu Jedi, kde Jordiho zanechala čekat v zahradách a sama odevzdala dokumenty. Po svém návratu našla Jordiho v přítomnosti mistra Jedi Vandara Tokareho, který si Jordiho zaměnil za younglinga. Zmínil Jordiho schopnost cítit Sílu a postavil tak Millene před nejtěžší rozhodnutí jejího života.

Sama Editovat

"Pokud mě budeš chtít navštívit, tak tu budeš vždy vítaný Jordi. Možná jsem nebyla moc dobrou matkou a za to se ti omlouvám, ale pokud budeš potřebovat pomoci, tak se neboj na mě obrátit. Přecejenom jsi pořád Linx."
Millene Linxová k Jordimu během jeho návštěvy

Jordiho nadšení ohledně rytířů Jedi a její vlastní zaměstnanost a neschopnost se plně věnovat svému synovi byli hlavními důvody, proč nakonec svolila a předala péči nad pětiletým Jordim do rukou Jediů. Mistr Vandar se chlapce ujal osobně a nakonec jej s sebou odvezl na Dantooine, i na žádost matky, která věděla, že Coruscant není místo vhodné pro Jordiho. Během let Jordiho výcviku mistr Vandar Millene informoval o Jordiho postupu přesně, jak jí osobně před odjezdem slíbil.

S Jordim se poté minimálně jednou ještě osobně střetnula, když se rozhodnul ji osobně navštívit při své návštěvě Coruscantu. Zde se dozví, že Millene byla informovaná o jeho vývojí a ujistí ji, že ji její rozhodnutí přenechat jej řádu nijak nevyčítá, ale zároveň pronesl, že další kontakty budou minimální. Podotknul totiž, že je nyní součástí Řádu Jedi a jeho zásad, kterých se hodlá držet, přesto se pokusí o sobě dát občas vědět.

Osobnost a vlastnosti Editovat

Od mládí byla Millena pečlivá a ráda si hrála s čísly, nic tedy nezanedbávala a ve všem měla pořádek. Pečovala o své blízké a byla milá na ostatní, kdy ráda pomáhala. Klíčovou změnou pro ní byla smrt manžela, kdy se více uzavřela do sebe a hledala útěchu ve své práci. Této negativní změny si byla moc dobře vědoma, a proto nakonec souhlasila s tím, aby její syn zkusil své štěstí v Řádu Jedi, což si však dlouho vyčítala a dlouho toho litovala. Tyto výčitky částečně opadly po setkání s téměř dospělým Jordim, kdy si však uvědomila, že už to není její syn, ale spíše dítě Jediů, prestože ji i nadále držel v úctě. Tehdy si nalezla zálibu v pěstování exotických rostlin v době svého pracovního volna.

Výskyt Editovat

Sága Linxů

Zdroje Editovat

Historie Linxů