FANDOM


Sullust
Sullust

Astrografika

Region:

Vnější okraj

Systém:

systém Sullust

Hvězda:

Sullust

Měsíce:
 • Umnub
 • Sulon
Rotační perioda:

20 hodin

Orbitální perioda:

263 dní

Fyzikální vlastnosti

Třída:

Pozemská

Průměr:

12,780 km

Atmosféra:
 • Toxická na povrchu(stěží dýchatelná)
 • Dýchatelná v podzemí
Klima:

Extrémné horké

Gravitace:

Standartní

Prímární terén:
 • Hory
 • Vulkány
 • Jeskyně
 • Kamenité pouště
Zajímavá místa:
 • G'rinn Go
 • Základna Keff

Společenské informace

Přirozené druhy:
 • Sullustané
 • Popelnatí andělé
Přistěhovalecké druhy:
 • Lidé
 • Bithové
Oficiální řeč:
 • Basic
 • Sulluština
Státní zřízení:

Korporační

Populace:

18,5 miliardy

Hlavní města:

Byllurun(hlavní)

Vývoz:
 • Počítače
 • Hvězdné lodě
 • Droidi
 • Hypermotory a navigace
Dovoz:
 • Potraviny
 • Voda


Sullust je hlavní planeta stejnojmenného systému, ležící ve Vnějším Okraji nedaleko spoje dvou významných obchodních cest - Obchodní Cesty Rimma a Trasa Silvestri.

Údaje o planetě Editovat

Planeta samotná byla posetá stovkami aktivních sopek, které produkují značně toxickou atmosféru a jsou taky původci silných elektrických bouří. Naproti tomu je však planeta bohatá na různé minerály a suroviny. Díky nehostinným podmínkám byli donuceni zdejší obyvatelé žít v podzemních jeskyních. Ty byly chladné a hodně vlhké a celkově opačnou biosférou oproti povrchu, za což mohly zdejší podzemní jezera.

Historie Editovat

Planeta se připojila ke Galaktické Republice, když se její obchodníci napojili na sektor Tapani, jíž procházela Obchodní Cesta Rimma, to vše v roce 5,500 BBY. Na planetě se kdysi také jezdili závody kluzáků a během Nových Sithských Válek byla dobyta Bratrstvem Temnoty.

Planeta byla také sídlem velitelstvé společnosti SoroSuub Corporation, jež byly členy Komerční Gildy. Prakticky polovina populace v této společnosti pracovala. Jak se Stará Republika začala postupně drobit, tak oslabovala pozice Sullustanské rady. Proto se pod vedením prezidenta Beolara Bribbse oddělila od Republiky a v roce 22 BBY se připojila ke Konfederaci Nezávislých Systémů. Měsíc po této akci vyslala Republika útočnou jednotku na obsazení planety pod vedením rytíře Jedi Reese Alrixe. Republika utrpěla těžké ztráty a také díky zradě ve vlastních řadách zůstala planeta v držení Konfederace až do konce války.

Se šířením Nového Řádu převzala společnost SoroSuub vládu nad Sullustem na základě Prohlášení 173d a taktéž vyhlásila plnou podporu Impéria. Na oplátku měla zajištěné lukrativní kontakty a příslib další budoucí spolupráce, tím také SoroSuub vyhlásil otevřený boj vůči případným Rebelům. To však rozezlilo zdejší obyvatelé, kteří pod vedením Siana Tevva začal budovat odbojové buňky. Díky svým bojovníkům a rozpoutání převratu v SoroSuubu tak mohl Sian získat krátce před 0 ABY kontrolu nad Sullustem.

Tento Sullustanský odpor však zůstal nezávislý na Alianci, i když umožnil její flotile použít Sullust jako shromaždiště před útokem na druhou Hvězdu Smrti. Také zde Aliance spustila diverzní útok za účelem vylákání Imperiální flotily od Endoru. Právě po bitvě o Endor se Sullust oficiálně připojil k Alianci a následně i Nové Republice. Zde byl reprezentován Provizorním Koncilem v čele se Sian Tevvem, který byl později i v senátu společně s Niukem Niuvem. Později se stal Sullust význámným členem Galaktické Aliance.

Darth Kraytovo Impérium ovládlo Sullust po skončení Sithsko-Imperiální Války. SoroSuub byl nucen minimálně 80% svých kapacit využívat k produkci Imperiálních lodí, přičemž značná většina nebyla ani z dílen návrhářů a konstruktéru SoroSuubu. Dotlačeni až téměř k zoufalství, vybudovali Sullustané tajné podzemní továrny blíže planetárnímu jádru, kde mohli stavět lodě vlastních designů. Tyto lodě poté pašovali mimo Sullust a prodávali na otevřeném trhu.