FANDOM


T3-R4

Produkční informace

Výrobce:

Duwani Mechanical Products

Produkční série:

T-Série

Model:

T3-Série Údržbářský droid

Třída:

Údržbářský droid

Technické specifikace

Výška:

0,96m

Pohlaví:

Mužské programování

Barva senzorů:

Kombinace modré, stříbrné a jasně bílé

Výzbroj:
  • Šoková paže
Vybavení:
  • Počítačový přístupový konektor
  • Zvukový scanner a sonar
  • Radarová soustava
  • Multifunkční paže
  • Holografický projektor

Chronologické a politické informace

Období:

Stará Republika

Politická příslušnost:

Galaktická Republika


T3-R4 nebo také Teethree Arfour byl původem údržbářský droid, po přestavbě astromechanický droid, který se rozhodl následovat rytíře Jedi Jordiho Linxe v počátku jeho samovolného exilu z řádu Jedi. Stalo se tak po zachráně lorrdianských otroků na vesmírném stanici nedaleko Eriadu, kde tento droid sloužil právě na otrokářské lodi, jež byla po Jordiho zásahu zabavena a postavena mimo provoz. Teethree se pak stal Jordiho společníkem a snažil se mu i nadále pomáhat.

Biografie Editovat

Přestavba na jinou třídu Editovat

Po vyřazení lodi Bathallion z provozu neměl více jak tři měsíce Teethree trvalé zařazení vzhledem k velkému počtu údržbářských droidů v republikové flotile a proto byl nabídnut k civilnímu prodeji. V nabídce setrval dva týdny, než jej zakoupil Hush Rik'ne a nechal jej přestavět na astromechanickou třídu, což potřeboval kvůli provozu svého frachťáku Tchei'lak. Během této přestavby dostal několik nadstandardních vylepšení oproti své běžné sérii, především vše pro to, aby byl sám schopen navigovat a pilotovat tuto loď, která k tomu byla uzpůsobena.

Ve službě otrokářů Editovat

Na frachťáku Hushe Rik'neho však pracoval pouhé dva roky, než se Hush dostal do potíží s otrokáři, kteří si to jen tak nenechali líbit. Hushova loď byla dostižena dvěma stíhači pirátů, odstavena do neprovozuschopného stavu a naloděna. Hush samotný byl vzhledem k jeho vzdorování zabit útočnou jednotkou a loď byla nastavena na autodestrukci - T3-R4 však stihl včas a nepozorovaně uniknout na loď otrokářů - Fate's Destiny, kde se napíchnul do zdejšího počítače a jednoduchým upravením záznamů se stal členem posádky, alespoň droidího osazenstva. V této službě setrvával po následujících sedm let, dokud jeho loď nezadokovala na vesmírného stanici nedaleko Eriadu, aby zde provedla další ze svých obchodů.

Nový pán Editovat

"Jít se mnou ? Promiň malý příteli, ale já opravdu nevím k čemu bych mohl potřebovat astromecha."
Jordi Linx poté, co mu Teethree oznámil, že jde s ním.

Během dokování otrokářské lodi Fate's Destiny na vesmírné stanici nedaleko Eriadu na níž Teethree sloužil, byla odhalena ilegální aktivita majitelů lodi - otrokářství rytířem Jedi Jordi Linxem, který se samovolně rozhodl nedávno předtím opustit řád. Teethree tak s odstavením lodi přišel o svou práci a rozhodnul se uniknout a připojit se k muži, jež je za to zodpovědný. Po hlasitém přesvědčování, které začalo poutat pozornost ostatních bylo droidovi umožněno následovat svého nového pána do jeho další destinace - k životu v exilu na Onderonu.

V době samovolného exilu svého pána mu Teethree pomáhal v rámci svých dovedností a především hlídal HoloNetové zpravodajství a další informační zdroje, které by mohli být nějak užitečné. Staral se také o administrativní úkoly, jako byla rezervace letenek, hotelových lůžek a dalšího. Stejně jako s ním často zabředával do různých filosofických diskuzí a snažil se pochopit onu Sílu, kterou Jordi disponoval.

Zpět do civilizace Editovat

"Žádné výmluvy. Nezajímá mě, že by jsi mohl provést nálet nebo něco podobného, k tomu nebyl Fyodolphin postavený. Navíc jsi zodpovědný za mou padawanku, takže jestli se jí něco stane, tak tě rozeberu na součástky a prodám jawům!"
Jordi Linx vyhrožuje svému astromechovi T3-R4, aby neporušoval jeho rozkazy.

Po mnoha letech v exilu a občasném výletu mimo se Teethree dočkal vysvobození v podobě Jordiho návratu k Řádu, který byl v tu dobu obnovován. Pro Teethreeho to byl splněný sen, protože rozsáhlý Chrám Jedi pro něj znamenal obrovské možnosti a mnohdy se jím toulal celé dny zkoumajíc jeho zástrčky a funkce. Neopomíjel také pomáhat Jordimu v prohledávání archívů a všeho možného po dalších ztracených Jediích.

V Chrámu však setrval pouze jeden rok, než Jordi vyrazil ve svém novém frachťáku Fyodolphin osobně hledat další ztracené Jedie a pomáhat v galaxii. Teethree jej následoval i nadále a tentokrát znova s potěšením, protože během loď byla upravena pro jeho potřeby a v případě nutnosti ji byl schopen sám pilotovat - ale hlavně mohl opět upotřebit svou astromechanickou přestavbu. Díky tomu se také účastnil, byť pasivně, Prvního útoku na 400100500260026, kde dostal na starosti hlídání lodi a Jordiho nové padawanky.

Schopnosti Editovat

Díky svému původnímu určení byl T3-R4 schopen běžných údržbářských a opravářských prací i díky svému vybavení tomu uzpůsobenému. Pro svou obranu měl nainstalovanou šokovou paži, šel modifikovat i o jiné zbraně, ale žádný z jeho majitelů k tomu nesáhnul a postupně byli tyto sloty využity pro jiné vybavení. Kromě možnosti napíchnout se do počítačových systémů, což bylo navíc podporováno i vylepšeným programováním od Hushe Rik'neho, byl schopen i ovlivnit jiné droidy, pokud se mu povedlo k nim nějakým způsobem připojit.

Časem si T3-R4 vyvinul i vlastní osobnost, za což vděčí tomu, že měl jenom jednou provedeno vymazání paměti a to po prodeji z vojenské služby. Jeho osobnost však obsáhla i některé nepříliš příjemné aspekty chování jako například velkou náchylnost na urážky a nutnost mít trvalé zařazení, což je nejspíše i pozůstatek jeho vyřazení ze služby po odstavení lodi Bathallion.

Výskyt Editovat