FANDOM


Deathstarinprogress

Zdá se, že práce ještě nejsou dokončeny.

Tento článek nebo sekce je nekompletní a vyžaduje si pozornost.

Prosím držte se Manuálu Vzhledu a pomozte nám rozšířením tohoto článku. Vymažte tuto zprávu, když jej dokončíte.Tarmien

Tarmien Nalju

Biografické informace

Planeta narození:

Serenno

Datum narození:

3975 BBY

Fyzický popis

Druh:

člověk

Pohlaví:

muž

Výška:

182 cm

Barva vlasů:

tmavě hnědé

Barva očí:

hnědé, do jantarova

Časové a politické informace

Období:

Mandalorianské války

Politická příslušnost:
  • Řád Jedi
Známí mistři:


Tarmien Nalju byl Jedi působící v době jedijské občanské války.

Biografie Editovat

Před vstupem do řádu Editovat

Tarmien Nalju se narodil do jednoho z šesti serennských velkorodů, jako jediný syn generála Argila (velice oblíbeného prorepublikového politika a vojevůdce) a jeho manželky Iarny pocházející z vedlejší větve rodu Domici.
Přestože se u něj ještě v raném dětství projevila vysoká citlivost na Sílu, rodiče se rozhodli neposlat jej k Jediům, pokud by to bylo jen trochu možné. Důvody, proč se rozhodli tak, jak se rozhodli, nicméně vycházely z osobních důvodů a z předpokladů, které se později ukázaly neoprávněné. Místo, aby se s narůstajícím věkem vnímavost k Síle u Tarmiena snižovala, docházelo naopak k jejímu zvýšení, a to až do míry jakéhosi samovolného používání, zejména pokud šlo o spíše pasivní schopnosti.
To samo o sobě nemuselo znamenat až tak zásadní problém, kdyby manželství Tarmienových rodičů bylo alespoň z půlky tak harmonické, jak se projevovalo navenek. Doma panovala atmosféra v nejlepších případech popsatelná jako chladné ignorování se, v horších případech šlo o otevřené roztržky mezi Iarnou a Argilem. Sice se snažili nedávat svůj rozkol příliš najevo před svým potomkem, ale ten díky svému nadání si nemohl uvědomovat, jak nefunkční jeho rodina je.
Tarmien se snažil s emocionálně nestabilním prostředím poprat, jak jen toho byl schopen. Základem byla až zoufalá snaha nedělat problémy a vycházet rodičům a jejich nárokům a představám vstříc tak, jak jen to bylo možné. Snadné to rozhodně nebylo, protože názory rodičů na výchovu dítěte byly tak diametrálně odlišné, že se to podobalo skoro chůzi po minovém poli. Iarna Demici - Nalju trvala na svém důrazu na formality, etiketu, osvojování si společensky nezbytných znalostí a dovedností, zatímco Argilův přístup byl mnohem bezprostřednější.
Přesto byla situace celkem vzato stabilizovaná, až do Tarmienových osmi let. Tehdy jej totiž začala dostihovat vize - vlastně spíš série vizí -, ve kterých viděl smrt svého otce.
Přibližně v té době si Argil Nalju začal uvědomovat, že jeho syn není zcela v pořádku a postupně získal dost přesnou představu o tom, co se s Tarmienem děje, totiž že se pohybuje na hranici vyhořelosti a že je mu psychicky špatně z toho, co doma vnímá, z nezvládaných vizí a z tváření se, že je vše v nejlepším pořádku. Rozhodl se proto požádat jednoho svého starého známého z řádu o návštěvu na Serennu.
Iarna na to zareagovala po svém, a to tak, že když se jedijská návštěva dostavila, v domě panovala emocionální atmosféra očekávatelná spíše na Korribanu nebo na Nar Shaddaa. Mistr se v situaci zorientoval velmi rychle a usoudil, že takovéto rodinné prostředí by považoval za krajně nevhodné pro jakékoli dítě, natož pro nadané podobným směrem jako se stalo Tarmienovi. Navíc se s Argilovým synem velmi rychle spřátelil, a to natolik, že se mu Tarmien dokonce zmínil o svých vizích, které se pomalu začínaly naplňovat - až se splnily úplně, když Argila cestou do Carannie "potkala nehoda" (vyšetřování prokázalo, že až příliš dobře zorganizovaná - a nejspíš i politicky motivovaná).
Iarna Demici - Nalju se záhy a s vervou ujala role truchlící vdovy a poručnice nezletilého dítěte, nicméně v tom druhém narazila na tři zásadní problémy. A to jednak změněnou poslední vůli svého manžela, jednak na názor Argilových příbuzných, že by se měla poslední vůle skutečně dodržet, a jednak na stanovisko Tarmiena samotného (který po událostech posledních měsíců opravdu nechtěl zůstat s matkou a to nejen kvůli pocitům viny za to, že nedokázal zabránit otcově smrti).

Padawanský výcvik Editovat

"Tohle není výcvik. To je experiment, kdy se Tarmien zhroutí."
― stanovisko Jordiho Linxe k tomu, jak Tassadr Murray pojímal výcvik padawana

Tarmien byl sice přijat mezi Jedie relativně pozdě, ale rozhodně projevoval snahu se učit a tvrdě na sobě pracoval - mnohem tvrději než většina ostatních padawanů. Navíc se poprvé v životě ocitl v prostředí, které bylo doopravdy převážně harmonické, a už to jej velmi pozitivně motivovalo. Oproti ostatním se téměř neúčastnil žádných dětských vylomenin - s výjimkou sběru dantooinského padawanského folklóru.
Řád Jedi začal vnímat jako svoji opravdovou rodinu; minimálně šlo o místo, kde se cítil být doma a místy dokonce i přijímaný takový, jaký doopravdy je. Záhy nicméně zjistil, že mu velmi záleží na tom, jak jej vnímají druzí (a to především ti, s kterými by chtěl mít dobré vztahy) a opětovně najel na svou tradici z domova. Totiž na to, že se snažil dostát cizím nárokům v představě, že když druhým lidem svým chováním vyhoví, vyhne se tak veškerým problémům a konfliktům.
Vzhledem k celkovému přístupu většiny mistrů se prakticky neměl šanci za toto lhaní si do kapsy dostat. V mnoha ohledech byl totiž doopravdy dobrý a nadprůměrný, navíc se snažil a tak skutečně dělal pokroky. Bylo tedy snadné přehlédnout, že jeho srovnanost se sebou a vyrovnanost jsou z velké části pózou a sebestylizací.
Jednou z mála výjimek, které jej měly prokouknutého, byl jeho mistr Tassadr Murray, který se snažil, aby si to všechno Tarmien také uvědomil. Víceméně s nepříliš velkým úspěchem, protože tuhle část výcviku zdatně sabotovala většina odpovědných osob v enklávě. Skutečného pokroku v této oblasti pak dosáhl až po složení rytířských zkoušek a v průběhu první mise, kdy byl s touto svou částí konfrontován a musel si ji chtě nechtě uvědomit - a něco s ní udělat.
Tarmienův výcvik byl zdárně ukončen, když mu bylo sedmnáct let a šest měsíců; stal se tedy jedním z nejmladších rytířů v historii řádu Jedi.

Mimovýcvikové aktivity Editovat

Tassadr Murray: " Skvělý. Doufám, že ti to stálo za to. "
Tarmien Nalju: " Co? "
Tassadr Murray: " Zjistil jsi, že Jordiho tréninky jsou na nic, s výjimkou dělání dojmu na holky. "
Tarmien Nalju: " Nesnažím se dělat dojem na holky! "
Tassadr Murray: " Dejme tomu. To ovšem neznamená, že to tak neberou. "
Tarmien Nalju: "Kdo? Půlka enklávy? "
Tassadr Murray: " Eh. Tak myslel jsem hlavně ty holky, ale když to tak říkáš..."
―výchovný rozhovor tehdy patnáctiletého Tarmiena s jeho mistrem

Tarmien

Dramatický kroužek Editovat

Když bylo Tarmienovi třináct, z rozhodnutí svého mistra se musel mimo jiné účastnit aktivit enklávního dramatického kroužku. První rok proběhl víceméně bezproblémově, ale rok druhý byla na programu historická tragédie situovaná do časů prvního schizmatu v řádu Jedi, a ještě ke všemu do legie Lettow. Tarmien v tomto představení hrál jednu z hlavních úloh, generála Xendora.
Vzhledem k tomu, že padawané měli k dispozici pouze starý text psaný ve verších, který jim připadal příliš těžkopádný, a spoustu vlastních nápadů a představivosti, rozhodli se celé představení si trochu upravit, aby bylo "přijatelnější pro současné generace". Shodou náhod a nejrůznějších úmyslů však vznikla strašlivá parodie, která sice při premiéře většinu enklávy dokázala pobavit, ale rovněž urazila důstojnější a serióznější část mistrů v čele s Lamarem Vrookem a přiměla mistry značně upravit pravidla pro výběr a nácvik jednotlivých her.
Následujícího roku se tedy k celé akci přistupovalo seriózně, smrtelně vážně a podstatná část starého souboru (v kterém se vytvořila při zkouškách na Legii Lettow vcelku dobrá parta) se rozutekla k jiným aktivitám, což byl i případ Tarmiena, kterého nicméně aktivity v dramatickém kroužku nikdy zas až tak nebavily.

Rytířská zkouška Editovat

"Nechci, aby se snažil, protože je to zkouška. Chci, aby se snažil, protože je to jeho úkol a protože mu ani nic jiného nezbývá."
― Tassadra Murray o "netypičnosti" rytířské zkoušky svého padawana

Mistr Murray vycházel ze stanoviska, že závěrečná zkouška padawana má odrážet jeho připravenost na fungování ve "skutečném životě" a nemá být něco, na co se padawan pečlivě připraví - a pak naučené postupy pozapomene či cíleně nebude využívat. Vzhledem k tou, že jeho padawan byl obzvlášť dobrý v přípravách na předem ohlášené zkoušky, Tassadr Murray usoudil, že Tarmienova rytířská zkouška musí proběhnout tak, aby si Tarmien nemohl všimnout, že nějakou skládá.

Díky tomu určitým způsobem nastavil výcvik svého padawana, tak, že Tarmien svou zkoušku skládal vpodstatě půl roku v kuse, aniž by si byl čehokoli vědom. Ne všechno sice probíhalo tak, jak si představoval, ale přesto zastával Tassadr Murray názor, že jeho padawan je schopný stát na vlastních nohách jako rytíř Jedi a obstát i v konfrontaci s reálnými problémy v galaxii, která se opět ocitla ve válce.

Rytířem Jedi Editovat

Diplomatická mise na Pakriku Major Editovat

"Nejsem zkušený vyjednavač a patrně mi k tomu chybí i základní předpoklady. Navíc řád Jedi JE v občanské válce a už z toho důvodu – stejně dobře jako kvůli již zmíněným a naznačeným ošemetným věcem – je pro mě téměř nemožné představit si sithy v roli důvěryhodných partnerů, kteří dodrží své dohody. Nemohu však vyloučit, že jsou mezi nimi výjimky a že skutečně mají s Parkrikem Major ty nejlepší úmysly. Pak by ovšem bylo na místě, aby se tyto nejlepší úmysly změnily v konkrétní závazky a byly součástí smlouvy výhodné pro zdejší sektor v dlouhodobém horizontu, spojené s pevnými zárukami. Darth Malak či lord Nail se bezpochyby mohou zaručit svým upřímně míněným slovem a svou vůlí, ale je to dostatečná záruka pro smlouvu s celým sithským impériem? Stejně, jako by se mohl zaručit kdokoli důvěryhodný z rady Jedi či ze Senátu za smlouvu za celou Republiku. Myslím si, že nikoliv. Zvláště v situaci, kdy se nacházíme ve válce, kdy jistoty a věci kolem nás až příliš rychle podléhají nečekaným změnám. Proto se domnívám, že nejbezpečnější cesta pro váš sektor leží v důsledné neutralitě, plně respektované oběma stranami tohoto konfliktu. "
― z proslovu Tarmiena Nalju při soukromém jednání o budoucím směřování Pakriku s kurfiřtem a lordem Nailem

Přestože byl Tarmienův výcvik orientovaný spíš na "akčnější dovednosti", na svou první misi byl poslán na sektorovou konferenci konající se na poklidném zemědělském světě Parkrik Major a pověřen, aby se pokusil tamní planetární vládě vymluvit uzavření spojenectví s postupující sithskou mocí.

Úkol se však záhy zkomplikoval přítomností vyjednavače druhé strany, lorda Naila, který se - alespoň svým zevnějškem, s výjimkou žlutých dravčích očí - velmi lišil od představ, které má o temných uživatelích Síly většina galaxie. Ještě větší překvapením pro mladého Jediho bylo zjištění, že za mandalorianských válek bylo vše mnohem složitější, než jakou si mohl udělat představu coby youngling a padawan v dantooinské enklávě, a kurfiřtovy informace o jednání lorda Malaka v pozici osvoboditele okupované planety na něj udělaly silný dojem.

Další, pro Tarmiena dosti zásadní komplikací, byla vize, jíž se mu v průběhu konference dostalo.
Vize, z níž si zapamatoval jen střípky, které mu pořádně nedávaly smysl - a zejména její konec, v kterém stál proti svému mistrovi.
Tento náhled pro něj, krom značného šoku, ale znamenal především intenzivní uvědomění si vlastní smrtelnosti a pochopení, že nemá tolik času, aby si ho mohl dovolit ztrácet snahou zpytovat své reakce a de fakto se bát vlastního stínu.

V dalším průběhu jednání se Tarmienovi podařilo, oproti všem předpokládáním, dosáhnout toho, že Pakrik Major si zachoval svůj statut neutrality, byť pouze po formální stránce, protože ekonomická část spojenecké smlouvy se sithy byla realizována.
Mistr Vandar Tokare to ale přesto při rozhovoru s mladým Jedim po návratu do enklávy označil jako nečekaný úspěch.

Začátek války Editovat

"Měl bys Republiku nejdřív poznat, než ji budeš bránit."
― výrok Tassadra Murraye před odchodem do první linie o své představě, co by měl jeho bývalý padawan (ne)dělat

Po svém návratu z Pakrik Majoru Tarmien Nalju převážně působil v zázemí, nebo byl pověřovaný diplomatickými úkoly a různými de fakto banalitami, které pro něj znamenaly především příležitost naučit se fungovat jako Jedi v terénu. Na rozdíl od svého mistra totiž projevoval určité diplomatické nadání a vzhledem k personálním problémům, které vyplynulo z nasazení mnoha zkušenějších rytířů Jedi na frontu, se musel učit za pochodu a metodou "pokus-omyl" jak co vypadá v praxi a jak často se ukáže být naprosto jednoduché zadání mise komplikované - a naopak komplikované jednoduchým.

V pasti Editovat

Záhy po návratu z Pakrik Majoru se dostalo Tarmienovi pověření od mistra Tokareho, aby se vydal na Eriadu vyzvednout Rachel Ferrel, dívku, jíž se náhodou dostaly do rukou dokumenty prokazující spolupráci Roggy Hutta s Revanovými sithy.
Přestože úkol se zdál být vcelku jednoduchým, vyskytly se nečekané komplikace. Ty se týkaly především totožnosti a motivací chráněné "dívky v nesnázích". Rachel Ferrel byla totiž ve skutečnosti jedním z mnoha alias Sanye Galen, která měla nevyřízené účty jak s Roggou, tak s řádem Jedi, a rozhodla se v tom udělat pořádek vyvoláním otevřeného konfliktu mezi huttem a Jedii.
Sanye se podařilo využít Tarmienova nedostatku praktických zkušeností z misí a nalákala jej do léčky pod záminkou nutnosti vyzvednout před huttem skryté dokumenty. Následkem toho bylo Tarmienovo zajetí a tedy i zjištění, že to celé byla Sanyou ušitá bouda.
Oproti dívčiným předpokladům se ale Jedimu podařilo uprchnout i s nahrávkou rozhovoru, ve kterém Sanya hovořila s Roggou o tom, aby byl obezřetný, že řád Jedi má o jeho aktivity enormní zájem.
Poté, co se Tarmien Nalju vrátil z akce do enklávy a předložil Radě důkazy, že Rachel Ferrel nikdy neexistovala a šlo jen o provokaci jedné námezdní lovkyně proti řádu, část Rady usoudila, že je Sanya Galen v úzkém kontaktu se Sithy a patrně se jedná o tajnou agentku. Mistr Tokare však tento názor nesdílel a i Tarmienovo mínění se klonilo spíš k tomu, že Sanyinou motivací byl spíš pokus o soukromou pomstu.
Na kovadlině Editovat

Tarmien Nalju: "Když to vyjde, bude pěkný ohňostroj."
Tassadr Murray: "Ohňostroj to bude každopádně, na nás je, aby bouchali Sithové a ne Republika."
―Tarmien Nalju a Tassadr Murray probírají plán záškodnické akce na Cato Neimoidia

Tarmienovo působení mimo přímou linii fronty vydrželo do okamžiku, kdy jej jeho dřívější mistr pozval na Alectus - kde jej požádal o pomoc při akci na Cato Neimoidii.
Tassadr Murray totiž získal informace, pomocí nichž se mu podařilo nalézt způsob, jak sabotovat tamní obranný systém, a tak se oba Jediové vypravili na Neimoidii připravit Republice cestu."Tuhle válku Republika nepřežije, když se budeme držet stranou. Sithy nezastaví diplomacie ani skrývání se. Pokud nepřeneseme válku na jejich půdu, pokud jim nezpůsobíme stejné škody jako oni nám – nemáme šanci je zastavit. Natož pak vyhrát."
― Raymond Eldir o občanské válce rytířů Jedi a nutnosti tvrdého postupu
První útok na 400100500260026 Editovat

V rámci jednotek RSF se Tarmien účastnil Prvního útoku na 400100500260026 v roce 3946 BBY. Zde vedl svůj dvanáctičlenný tým a spolupracoval s Jedi Briannou nejprve na průzkumu nepřátelských sil a posléze i infiltraci nepřátelské základny. Byť měl z počátku několik drobných sporů s Jediskou velitelkou, tak se mu i s drobnou pomocí od Jordiho Linxe povedlo nezpozorovaně dostat až do velící místnosti, kde se poprvé setkal s jednotkou G0-T0, která stála za tím vším. Droida se povedlo zlikvidovat a tuto planetu osvobodit z jeho vlivu, byť to byl teprve začátek. Po bitvě Tarmien odmítl nabídku Jordiho na návrat mezi Jedie, ale naznačil mu, kterým směrem by měl hledat jejich společnou přítelkyni Sallu Manan.

Osobnost a vlasnosti Editovat

Tarmien Nalju navenek působil vždy velmi klidně, vyrovnaně a harmonicky, nicméně do značné míry se jednalo o masku. Díky problémovému dětství se měl sklon hodně emocionálně vázat na své přátele a vzory, mnohem víc, než by bylo podle kodexu vhodné.
Jeho dalším zásadním nedostatkem – který však bylo snadné přehlédnout – zůstával takřka iracionální strach ze selhání. Měl na sebe vždy velmi vysoké nároky, nicméně jen málokdy se dostal do situace, kdy by jim - s trochou píle a pevné vůle - nemohl dostát.
Své problémy a nejistoty si byl zvyklý řešit výhradně sám a to metodou "kostlivec ve skříni", což se mu při některých hraničních situacích vracelo jako bumerang.
S rostoucím věkem, zkušenostmi a poznáním Síly a jejích podob se u něj začal objevovat i smysl pro odpovědnost za druhé a pro povinnost jim pomáhat, občas i způsobem "jak tři skautíci převáděli babičku přes ulici, protože ona nechtěla".

Podstatný zlom nicméně nastal v průběhu jeho první samostatné mise coby rytíře Jedi. Tehdy, pod vlivem a tlakem okolností, v duchu uzavřel sám se sebou dohodu, že se bude snažit jednat vždycky tak, jak mu bude připadat správné, i kdyby to mělo být v rozporu s oficiálním přístupem řádu Jedi.

Síly a schopnosti Editovat

Tarmienovým oblíbeným stylem bylo převážně makashi doplňované prvky z nimanu, který se učil ovládat jako první a na který jeho mistr dbal při tréninzích mnohem více než na elegantní cestu ysalamiriho.
V pozdější době začal s třetím stylem (kterým bylo - zejména díky rozhodnutí mistra Murraye - juyo) svůj styl obohacovat i o některé z prvků používané Tassadrem Murrayem.
V konečném výsledku se - zejména díky bojovým zkušenostem - jako juyo kombinované s makashi, podpořené sem tam něčím z nimanu či "murrayovinou". Pro většinu protivníků to při duelech znamenalo dosti komplikovaný oříšek.

Pokud jde o práci se Silou, pro Tarmiena vždy bylo zcela přirozené vnímat okolí napůl ponořený do Síly a jejím prostřednictvím. Snadno si osvojoval zejména pasivnější druhy schopností, resp. jemné ovlivnění svého psychického i fyzického stavu, jako je zostřené vnímání, emocionální mapování okolí; z v boji užitečných dovedností se převážně omezoval na zrychlení.
Rovněž se snadno učil psychickým dovednostem, zejména podsouvání myšlenek či emocí. Zcela specifickou kapitolou pak zůstávaly jeho předpoklady zachytit odraz budoucích věcí. Toto nadání však, i přes svou intenzitu, zůstalo výhradně pasivním.
Díky výcviku svého mistra dále Tarmien zvládl brilantně využití Síly v bojových a jiných adrenalinových situacích. Osvojit si je pro něj nebylo právě nejsnadnější, protože jej samotného to táhlo trochu jinam, ale vzhledem ke stylu výuky a k akcím, s nimiž byl konfrontován, mu nezbývalo nic jiného než prostě dosáhnout Murrayových představ o dostatečném zvládnutí těchto dovedností - o jejichž praktičnosti a užitečnosti se mnohokrát přesvědčil nejen v průběhu válek.

Světelné meče Editovat

Tarm´s lightsaber

Tarmienův první světelný meč

Tarmienův první meč měl sytě zlatý krystal a byl přizpůsobený makashi. Po první společné misi jej však daroval Salle Manan jako náhradu za její ztracenou zbraň, s tím, že vzhledem k posunům ve svém bojovém stylu si stejně již vyrábí meč nový a ke starému má příliš sentimentální vztah na to, aby jej použil na náhradní díly.

"Náhradní" meč pak měl stříbromodrý krystal - atypicky vybarvený hurrikaine, který si Tarmien ulovil v průběhu své rytířské zkoušky na Dantooine.

V průběhu svých interakcí s republikovými black ops a na základě dalšího vývoje svého stylu se Tarmien dostal k tomu, že si sestavil třetí světelný meč, přizpůsobený trochu specifické práci v terénu. Výsledkem byla čepel, která s ním absolvovala intermezzo na temné straně, a která byla zničena v průběhu bitvy o ... Její předchůdce, který v té době sloužil jako rezervní zbraň, se tedy dočkal "oprášení" poté, co se Tarmien dal zase dohromady - protože další světelný meč si už Tarmien nesestavil.
Tarm lightsaber

"sithská modifikace" Tarmienova posledního světelného meče


Souviselo to i s tím, že už v době Tarova působení v součinnosti s republikovými black ops. přestával být světelný meč pro Tarmiena hlavní zbraní a postupně začal ustupovat zbraní na dálku, zejména ostřelovací pušce či blasterovým pistolím.

významné osoby Editovat

Argil Nalju Editovat

Za zmínku stojí, že Tarmien při tvorbě svých inkognit měl sklon dávat jim křestní jména po svém otci.

Tassadr Murray Editovat

Osoba, kterou napadlo, aby se Tarmien stal padawanem Tassadra Murraye, musela být obdařena lehce zvrhlým smyslem pro humor a zroveň značnou mírou přirozené moudrosti, o předvídavosti a představivosti nemluvě, protože sobě více nepodobné osoby by se v celé enklávě hledaly těžko.
Tak jako měl Tassadr Murray vrozené sklony pravidla obcházet, tak celá Tarmienova dosavadní výchova směřovala k jejich naprosté nedotknutelnosti a až absurdnímu respektování. Zatímco mistr prožil celý život v enklávě, Tar "byl odebrán" ze své původní rodiny později, než bývalo u jedijské omladiny zvykem - a odnesl si z ní spoustu vedlejších následků, které, Sílažel, často vyznívaly jako pozitivní prvky.
Tassadr Murray byl tedy jeden z mála lidí, kteří dokázali za Tarmienovou snahou se zlepšovat vidět především strach, potřebu se vyrovnat ostatním a získat si místo mezi druhými a určitý druh jejich obdivných sympatií. Měl ho prokouknutého až do morku kosti, se všemi slabostmi a špatnými i dobrými vlastnostmi.
I díky tomu jej Tarmien začal velmi rychle vnímat podobně jako svého zemřelého otce. Rozhodně byl jeho osobností výrazně ovlivněn, možná víc, než bývá běžné (v každém případě mnohem víc, než Tassadra ovlivnil jeho mistr) - v průběhu výcviku si krom praktických dovedností osvojil i určitou formu cynismu, sebeironie, některá gesta a výrazy, o způsobu reakcí na pár situací nemluvě. ... ... ...

Arne Doven Editovat

Arne Doven byl mnohaletý Tarmienův spolubydlící v enklávě. Přestože se od sebe velmi lišili, rychle se dokázali spřátelit a přestože se Tar na většině enklávních padawanských akcí podílel jen pasivně, případně jako osoba sbírající "dantooinský folklór", podařilo se Arnemu Tarmiena zatáhnout víc do kolektivu.
Přestože byl o necelé dva roky starší, Arne se stal rytířem Jedi až na sklonku občanské války rytířů Jedi.

Jordi Linx Editovat

Tarmien Nalju a Jordi Linx měli společné především výjimečné nadání v Síle a pověst bezproblémových, nadaných padawanů.

Vzhledem ke svému věkovému rozdílu a později i odlišnostem mezi jejich mistry (s velmi odlišnými představami o ideálním výcviku svěřeného padawana) spolu neměli dlouhou dobu tu čest, alespoň dokud se Tarmien nezačal občasně vyskytovat na Jordiho hodinách šermu - kde si byli při cvičných soubojích již od začátku rovnocennými soupeři, takže Jordi se snažil věnovat svou pozornost především méně "bojově schopným" padawanům a Tara pravidelně přičleňoval do dvojice se svou kamarádkou Sallou Manan. Toto pojetí tréninku mohlo totiž oběma pomáhat ve vzájemném zdokonalování se; navíc by se jinak patrně na tréninzích nudili.

Jordi a Tarmien se znali tedy především díky cvičení šermu a společným známým; jejich názory na Sílu a poslání rytířů Jedi se však odlišovaly a nikdy nedostali příležitost se lépe poznat - a případně doopravdy spřátelit.

Salla Manan Editovat

Za scénou Editovat

Pokud jde o inspirační zdroje z tradičního SW univerza, Tarmien měl dvě volné předlohy: hraběte Dooku (zejména pokud jde o otázky původu) a mladého padawana jménem Whie, hlavního protagonistu Temného setkání (hlavně v záležitostech nastavení charakteru před prvním výcvikem; právě po Whiem zdědil Tar schopnost vizí, s níž se nicméně zatím ve výcvicích a misích příliš nepracovalo :) ) V dalším vývoji postavy pak byl dosti "poznamenán" Xavierem vytvořenou postavou , Jediem Tassadrem Murrayem.

Mimo StarWars prostředí potom dost čerpá z osudu Atreidů v Předehrách k Duně, respektive Tarovi rodiče a jejich osobnosti jsou ovlivněni příběhem a povahami vévody Leta I. a jeho konkubíny Kailey.

Výskyt Editovat

  • výcviky a mise Tarmiena Nalju
  • nesoutěžně zaslaný text do OSW povídkové soutěže na téma "já, Jedi"
  • Cesta Jediho